Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op alle aanbiedingen van en opdrachten aan iQonya Natuurlijke tafels (hierna te noemen “iQonya”). Door een bestelling te plaatsen geeft de klant aan deze voorwaarden te hebben gelezen en te accepteren, en alle informatie te hebben gehad met betrekking tot de eigenschappen en het nodige onderhoud aan onze bladen. Op elke overeenkomst tussen klant en iQonya is het Nederlands recht van toepassing.

1. Bestellingen

1.1. Offertes van iQonya zijn één maand geldig, tenzij uitdrukkelijk anders vermeld.
Prijzen genoemd in de offertes zijn exclusief BTW en exclusief vervoer vanaf
Zevenhuizen Z-H, tenzij uitdrukkelijk anders vermeld.
1.2. Bestellingen kunnen uitsluitend schriftelijk (e-mail/Whatsapp) of door
ondertekening van de orderbon bij iQonya geplaatst worden. De bestelling zal
omschreven worden op de orderbon. De klant dient deze vooraf te controleren op
juistheid en volledigheid. Alle afmetingen worden tijdens de bestelling vastgelegd,
maar zijn indicatieve afmetingen.
1.3. iQonya is niet verantwoordelijk voor druk-, zet- of typefouten of als door
technische storingen de prijs, data of andere informatie van producten verkeerd is
weergegeven op offertes, folders of op de website. iQonya is niet gebonden een
product te leveren tegen een foutief vermelde prijs of voorwaarden.

2. Betaling

2.1 Voor alle bestellingen vraagt iQonya een aanbetaling van 50% van het
totaalbedrag. Het aan te betalen bedrag staat vermeld op de orderbon. Na ontvangst
van de aanbetaling wordt de bestelling in behandeling genomen. Het restantbedrag
dient de klant vóór levering contant of via bank te betalen. Betaling achteraf is niet
mogelijk.
2.2 Wanneer de klant van de bestelling afziet, zal iQonya het bedrag niet restitueren.
2.3 iQonya blijft volledig eigenaar van de geleverde producten tot het moment dat de
koopprijs volledig is voldaan.
2.1 In geval van faillissement, surseance van betaling of curatele van de klant zijn de
vorderingen van iQonya en de verplichtingen van de klant jegens iQonya
onmiddellijk opeisbaar.

3. Annulering

3.1 Vanaf het moment van aankoop is de klant gehouden aan de Algemene
voorwaarden van iQonya. Bij annulering van de overeenkomst door de klant is er een
schadevergoeding verschuldigd van 50% van het aankoopbedrag en zal er geen
restitutie plaatsvinden van de aanbetaling.

4. Levering

4.1 Voor maatwerk boomstam- en epoxybladen streeft iQonya naar een snelle
levertijd van zes tot tien weken. Producten uit de showroom hebben een levertijd van
één tot drie weken. Wanneer iQonya niet aan deze levertijden kan voldoen, wordt de
klant hiervan tijdig op de hoogte gebracht.
4.2 Indien een leverdatum is verstreken, heeft de klant geen recht op vergoeding of
annulering.

4.3 Wanneer de producten gereed en/of binnen zijn, zal iQonya de klant hiervan op de
hoogte brengen. De klant wordt verzocht om de producten vóór aflevering te komen
bekijken in de showroom om te controleren of de producten voldoen aan de
overeengekomen specificaties en deze goed te keuren voor aflevering. Kleine
afwijkingen kunnen voorkomen (zie artikel 8).
4.4 Bestellingen kunnen, indien gewenst, bezorgd worden. Bij mondelinge verkoop
zal iQonya de klant hiernaar vragen. Gezien het gewicht en de lengte van de
producten levert iQonya producten tot 2,50 m af tot de eerste deur begane grond.
Voor producten die langer zijn, wordt een transportbedrijf ingeschakeld of regelt de
klant zelf het transport.
Hulp bij het op de plaats zetten van producten behoort tot de mogelijkheden tegen
kostenvergoeding. Eventuele schade opgelopen tijdens het plaatsen is voor rekening
van de klant.
4.5 Voor het bezorgen rekent iQonya een tarief dat van tevoren met de klant wordt
overlegd en overeengekomen.
4.6 De klant wordt verzocht om de goederen bij aflevering te controleren op
beschadigingen en te onderzoeken of de goederen aan de overeenkomst
beantwoorden. Bij akkoord dient de klant te tekenen voor goede ontvangst en
juistheid van de overeenkomst. Indien dit niet het geval is, dient de klant iQonya
binnen 24 uur hiervan op de hoogte te stellen. Als bij levering direct wordt
geconstateerd dat het product niet overeenstemt met de overeenkomst, dient de klant
het product te weigeren en direct mee retour te geven.

5. Ruilen / Retourneren

5.1 Maatwerkproducten zijn speciaal op wens van de klant en op maat vervaardigd.
iQonya is niet verplicht deze producten retour te nemen. De klant is gedurende het
gehele proces op de hoogte gehouden en in de gelegenheid gesteld het bestelde
product tijdens de verschillende fasen van het productieproces te inspecteren,
controleren en goedkeuren. Indien de klant hier geen gebruik van maakt, is dat voor
eigen verantwoording.

6. Natuurproduct

6.1 iQonya levert houtproducten, die onder ideale geconditioneerde omstandigheden
geproduceerd worden, bij een luchtvochtigheid van 50-65% en een temperatuur van
15-24oC, maar hout is nooit uitgewerkt. iQonya verleent derhalve geen garanties met
betrekking tot het behoud van het geleverde product.
Binnen korte of langere tijd kunnen kleurverschillen, krimp- en trekscheurtjes,
barsten en oneffenheden ontstaan, een en ander afhankelijk van de klimatologische
omstandigheden van de ruimte waarin het product bij de klant geplaatst is.
6.2 De klant is zelf verantwoordelijk voor de klimatologische omstandigheden
waaraan het geleverde product wordt blootgesteld.
6.3 iQonya garandeert dat de geleverde producten voldoen aan de gebruikelijke eisen
en normen die daaraan kunnen worden gesteld.

7. Epoxy

7.1 Epoxy is een 2-componenten-kunstharsproduct, waarbij tijdens het verwerken
luchtbellen ontstaan. iQonya heeft technieken ontwikkeld om dit zoveel mogelijk
tegen te gaan, maar niet voor 100%.

7.2 Epoxy is niet hittebestendig en de viscositeit kan onder extreme omstandigheden
beïnvloed worden, waardoor vervormingen kunnen optreden, de hechting aan het
hout verbroken wordt of scheurvorming in de epoxy zelf kan optreden.
7.3 De klant is zelf verantwoordelijk voor de klimatologische omstandigheden
waaraan het geleverde product blootgesteld is.

8. Handwerk

8.1 Aangezien iQonya natuurlijke producten levert die door middel van handwerk
worden vervaardigd, kunnen hieraan niet dezelfde eisen gesteld worden als bij
machinaal geproduceerde producten. Zo is het mogelijk dat producten, ondanks de
zeer zorgvuldige handmatige bewerkingen, kleine maatverschillen en
onvolkomenheden vertonen waaraan de klant kan zien dat het om handwerk gaat.
8.2 De klant accepteert dat deze kleine maatverschillen en onvolkomenheden
onderdeel uitmaken van het product dat de klant heeft aangeschaft.

9. Aansprakelijkheid

9.1 De producten van iQonya zijn meestal zwaar. De klant is zelf verantwoordelijk
voor het op een veilige manier plaatsen van de producten en de geschiktheid van de
ruimte waarin het product geplaatst wordt.
9.2 iQonya accepteert geen enkele aansprakelijkheid voor eventuele schade, bij de
klant of bij derden, die veroorzaakt wordt door een bij iQonya aangeschaft product,
ongeacht de oorzaak.

Eigenschappen van natuurlijke tafels van iQonya

Zojuist heeft u een boomstam-/epoxyblad uitgekozen van iQonya voor een tafel, een
salontafel, als barblad, sidetabel of wastafelblad.

Eigenschappen

U haalt hiermee een prachtig natuurproduct in huis, een uniek blad dat op de juiste manier
behandeld moet worden. Zoals elk natuurproduct zal uw blad reageren op de klimatologische
omstandigheden in de ruimte waar het komt te staan en op de wijze waarop u er gebruik van
maakt.
Massief hout zal altijd in meer of mindere mate blijven werken, ondanks dat het hout perfect
gedroogd is. Zelfs onder normale omstandigheden kunnen er scheurtjes, losse knoesten, en
oneffenheden ontstaan door krimp en trek, inherent aan het feit dat u gekozen heeft voor een
houtproduct.
Hitte en epoxy zijn ook geen goede combinatie. Het komt zelden voor maar bij hitte en
extreme temperatuurverschillen kan de hardheid achteruit gaan en kunnen er scheuren en
kringen ontstaan.
En onder invloed van UV straling van bijvoorbeeld zonlicht kan uw blad verkleuren.
Tip! Om het risico op scheurtjes, kringen en verkleuring te beperken adviseren wij u om het
blad niet te dicht bij een warmtebron te plaatsen, indien mogelijk direct zonlicht te vermijden
en extreme vochtigheid- en temperatuurschommelingen te voorkomen in de ruimte waar het
blad gebruikt wordt.
We raden u aan om de kamertemperatuur tussen 15°C en 24°C te houden met een
luchtvochtigheid van 50% tot 65%.

Afwerking

De laatste afwerking van uw blad is vlak voor de levering aangebracht en nog niet volledig
uitgehard. Wij adviseren u om de eerste weken vocht te vermijden.

Hout

Het hout is afgewerkt met een duurzame olie. Ook wanneer u gekozen heeft voor één van
onze andere afwerkingen, bent u verzekerd van een goede beschermende toplaag. De olie
wordt in meerdere lagen handmatig aangebracht. Er ontstaat een mooi egaal oppervlak,
waardoor kleur en structuur van het hout mooi naar voren komen.
Door de goede bescherming kunnen vloeistoffen niet direct in het hout trekken, heeft u
voldoende tijd om het blad schoon te maken… en zal het er schitterend uit blijven zien.

Epoxy

Epoxy is een chemische hars die bij uitharding keihard en oersterk wordt, en dat onder
normale omstandigheden ook blijft. De epoxy is hoogglanzend gepolijst, waardoor
vloeistoffen er weinig invloed op hebben. Maar ondanks dat de hars keihard is, is het niet
hittebestendig, en blijft het net als glas, autolak en elk ander hoogglansproduct krasgevoelig.
Tip! Om de afwerking van uw blad in topconditie te houden adviseren wij u om regelmatig
onderhoud te plegen en te voorkomen dat beschadigingen optreden

Onderhoud van natuurlijke tafels van iQonya

Onderhoud en verzorging van uw blad

Jaarlijks onderhoud

Uw blad is de eerste zes maanden na aanschaf beschermd door de toplaag die iQonya
heeft aangebracht. Om deze bescherming in stand te houden, zet u jaarlijks het blad
opnieuw in de olie, afhankelijk van het gebruik. Zo zorgt u dat het blad beschermd blijft tegen
vocht en vuil. Een tafelblad dat intensief gebruikt wordt, zal bijvoorbeeld vaker dan een
dressoirblad onderhoud nodig hebben.
Onderhoud kan geschieden met het onderhoudspakket dat u bij ons kunt aanschaffen.

Werkwijze:

 • Olie dun aanbrengen op het hout met kwast, roller of doek
 • 5 tot 20 minuten in laten trekken….plaatsen die in die tijd de olie makkelijk opnemen
  direct nogmaals behandelen en met name kopse kanten, knoesten, scheuren en
  dergelijke extra aandacht geven
 • Oppervlak afnemen met schone, droge, katoenen doek waarbij u steeds een droog
  stuk neemt zodat er geen olie op het oppervlak achterblijft… zo voorkomt u dat de
  olie niet droogt en blijft plakken
 • Epoxy met een glasdoek vetvrij poetsen, zodat er geen oliesporen achterblijven
 • Droogtijd van de olie is ca. 24 uur, dus het advies is om de meubels pas na deze tijd
  weer in gebruik te nemen…. en de eerste weken weer vocht te vermijden

Tip! Ontvlambaar! Let op: een poetsdoek met olie moet men uitgevouwen laten drogen in
verband met het zelfontbrandingsgevaar van drogende oliën. Eenmaal opgedroogd kunnen
de doeken gewoon met het huisvuil worden weggedaan

Dagelijkse verzorging

Uw boomstam-/epoxyblad wordt dagelijks gebruikt…. etensresten, vocht, en met name ijzer,
metalen blikken en koektrommels, maar ook bloedvlekken kunnen blijvende donkere kringen
of vlekken veroorzaken op een met olie behandeld blad…. maak het blad daarom zo snel
mogelijk droog en schoon.
Het beste doet u dit met een zachte katoenen doek of microvezeldoek. Vlekken of kringen zo
snel mogelijk verwijderen met een vochtige doek. Óf bij een heel vies blad met een speciaal
ontwikkeld mild reinigingsmiddel dat u bij ons kunt aanschaffen. Daarna droog maken met
een droge doek. Hierbij is het belangrijk dat u bij alle handelingen in de richting van de
houtnerf wrijft. Gebruik nooit agressieve of schurende middelen!
Naast het schoonhouden van uw blad is er dagelijks geen verder onderhoud nodig.
Tip! Mocht u ergens mee morsen, dan adviseren wij u dit meteen op te ruimen zodat het niet
kleverig wordt of aankoekt, en los geschraapt of geweekt moet worden.

Gebruikssporen

Door gebruik kunnen er in de loop van de tijd vlekken en kringen ontstaan, en mogelijk
butsen en krassen…zogenaamde gebruikssporen. Hoe intensiever u het blad gebruik, hoe
sneller deze kunnen optreden. U zult altijd voorzichtig om moeten gaan met uw tafel.
Tip! Om dit te voorkomen adviseren wij u om bijvoorbeeld bij maaltijden altijd een tafelkleed,
placemats en onderzetters te gebruiken onder uw borden, bestek, hete pannen, kopjes en
glazen en dergelijke. En een beschermende mat neer te leggen wanneer de kinderen
bijvoorbeeld aan tafel spelen of hun huiswerk maken.